အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ စက္႐ုပ္မ်ား

0
209

အနာဂတ္တြင္လူသားမ်ားအတြက္ အသုံး၀င္ေစေသာအရာမ်ားထဲတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ စက္႐ုပ္မ်ားဟာေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာကိုေပးစြမ္းႏုိင္႐ုံသာမကဘဲ အရင္းအႏွီးဆုံးမိတ္ေဆြတစ္ဦးအျဖစ္လည္း ရပ္တည္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတုိ႔ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးထားေသာ စက္႐ုပ္အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာရွိၿပီး၊ စက္႐ုပ္အမ်ားစုဟာ စက္႐ုံလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လူသားတုိ႔ကုိ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနၾကပါတယ္။ အျခားေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္း စက္႐ုပ္မ်ား၏အားကုိရယူလာမႈပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အလုိအေလ်ာက္လႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္ေသာ စက္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ခရီးသည္မ်ားကုိ၀န္ေဆာင္မႈေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိတယ္မ်ားတြင္လည္း စက္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ဧည့္သည္မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ ဧည့္ႀကိဳ၀န္ထမ္းမ်ား၊ Service ေပးေသာ၀န္ထမ္းမ်ားေနရာတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားေနရာယူၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္မ်ားတြင္၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ စက္႐ုပ္မ်ား၏ ကုိယ္ထည္အရြယ္အစားမွာလူတစ္ေယာက္၏ ပုခုံးထိရွိေသာအတုိင္းအတာျဖစ္ၿပီး၊ စက္႐ုပ္၏ကုိယ္ထည္ထဲတြင္အေအးဘူးမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းယူေဆာင္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဧည့္သည္အေနျဖင့္ မိမိ၏အခန္းသို႔အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္မွာၾကားပါက အဆုိပါစက္႐ုပ္ငယ္မွအခန္း၀သို႔ အစားအေသာက္မ်ားယူေဆာင္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုပ္မ်ားကို အစားအေသာက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းမွာသာမက အျခားေသာအိမ္မႈကိစၥလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္အိမ္မႈကိစၥလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထဲတြင္ အ၀တ္ေခါက္ျခင္း၊ မီးပူတုိက္ျခင္းဟာလည္း အခ်ိန္ဖဲ့ေပးရေသာအလုပ္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားအေနျဖင့္ အ၀တ္အစားမ်ား၊ မီးပူတုိက္၍သိမ္းဆည္းရျခင္းကို အနည္းဆုံးတစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ မိသားစု၀င္မ်ားျပားပါက မီးပူတုိက္ရျခင္းဟာ ပင္ပန္းမႈကုိျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ တီထြင္ရွင္ႏွစ္ဦးဟာ မီးပူတုိက္ႏုိင္ေသာစက္႐ုပ္ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ တီထြင္သူႏွစ္ဦးကေတာ့ RohanKamdar ႏွင့္ Trevor Kerth တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုပ္ရဲ႕နာမည္ကေတာ့ Effie ပါ။ အဆုိပါမီးပူတုိက္ေပးေသာ စက္႐ုပ္ဟာလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ရင္ညြန္႔နားေလာက္ထိအျမင့္ရွိၿပီး၊ ေဘးဘက္ကုိယ္ထည္အရြယ္အစားကေတာ့ တစ္ထြာတစ္မုိက္ေက်ာ္ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္အ၀န္းဟာ ႏွစ္ေပခန္႔နီးပါးရွိၿပီး စက္႐ုပ္ရဲ႕ပုံစံကုိၿခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ ဘီဒုိငယ္သဏၭာန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါစက္႐ုပ္ဟာ အ၀တ္အထည္ကုိ ၃မိနစ္အတြင္း အဆင္သင့္၀တ္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ မီးပူတုိက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Effie နဲ႔ပတ္သက္ေသာေစ်းကြက္ပုိင္းဆုိင္ရာေျခလွမ္းမ်ားဟာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေႏြဦးရာသီမွသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္။ “မီးပူတုိက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပင္ပန္းရျခင္းကုိ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔သိရွိနားလည္တာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ရေစရန္ ယခုကဲ့သို႔တီထြင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု Rohan ကမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိပါတယ္။

“အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္အေမမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ပုိမုိပင္ပန္းၾကရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတဲ့အခါမွာ အေမဟာကြၽန္ေတာ့္အတြက္ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လုပ္ေပးခဲ့ရလဲဆုိတာ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ကူးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္မီးပူတုိက္စက္ကုိ တီထြင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္ဟာ ကြၽန္ေတာ့္မိန္းမ Payal အတြက္ သက္ဆုိင္ခ်င္မွသက္ဆုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ သူမဟာဆရာ၀န္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္ကိစၥအတြက္ အခ်ိန္အမ်ားစုဟာကုန္ဆုံးေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု Rohan က MailOnline သတင္းဌာနကုိေျပာၾကားပါတယ္။ Rohan ဟာ Cambridge တကၠသုိလ္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကုိသင္ယူေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ Trevor ကေတာ့ ပရိေဘာဂဒီဇုိင္းႏွင့္ေဆးပညာဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ပါတယ္။ Effie ကုိ အစိတ္အပုိင္း ၁၄၁ ခု၊ 3D Printer မ်ား၊ Acrylic Laser Cutting ႏွင့္ Plastic Moulding machines တုိ႔ႏွင့္ ပုံေဖာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ “အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ကအ၀တ္ေလွ်ာ္တဲ့ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕စက္ကမီးပူတုိက္ျခင္းတာ၀န္ကိုေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ အ၀တ္အစားပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔အခ်ိန္ကုန္ပင္ပန္းရျခင္းကုိ သက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္မႈကိစၥလုပ္ေနရသူမ်ားစိတ္ေက်နပ္ေစမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီအခ်က္ကပဲကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႀကဳိးစားတီထြင္ရက်ိဳးနပ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္” Rohan က ေျပာၾကားပါေသးတယ္။

စက္႐ုပ္ရဲ႕ထိပ္ဘက္တြင္အက်ႌခ်ိတ္မ်ားခ်ိတ္ႏုိင္ေသာ တန္းတစ္ခုပါရွိပါတယ္။ အဆုိပါတန္းတြင္အက်ႌခ်ိတ္ထားေသာခ်ိတ္ကုိခ်ိတ္ထားေပးရမွာျဖစ္ၿပီး၊ အက်ႌကုိၾကယ္သီးတပ္ေပးထားရပါမယ္။ ထုိ႔ေနာက္စက္ရဲ႕ေဘးဘက္တြင္ရွိေသာ အ၀ုိင္းပုံစံခလုတ္ကုိႏွိပ္လုိက္ပါက မီးပူတုိက္ျခင္းလုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္စက္႐ုပ္ရဲ႕တံခါးပြင့္လာမွာျဖစ္ၿပီး၊ အက်ႌခ်ိတ္ကိုအထဲသို႔ ဆြဲသြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုပ္ရဲ႕ကုိယ္ထည္ထဲတြင္မီးပူတုိက္ေပးေသာစက္ကိရိယာမ်ားဟာအက်ႌကုိခ်ိတ္ထားသည့္ပုံစံအတုိင္းျပန္႔ျပဴးေအာင္ မီးပူတုိက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္မီးပူတုိက္ၿပီးသြားေသာအက်ႌကုိအေနာက္တံခါးမွတစ္ဆင့္ အေနာက္ဘက္ခ်ိတ္တန္းေပၚတြင္ ျပန္လည္ထားရွိေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုပ္ရဲ႕တန္းေပၚတြင္အက်ႌခ်ိတ္ ၁၂ခုကုိထားရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ႌတစ္မ်ဳိးတည္းသာမကဘဲအျခားေသာအ၀တ္အထည္မ်ားကိုလည္း မီးပူတုိက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခါက္ထားေသာပုံစံျဖင့္ မီးပူတုိက္ေပးမွာမဟုတ္ဘဲ ခ်ိတ္ထားေသာပုံစံျဖင့္မီးပူတုိက္ေပးမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးတႀကီးသြားလာစရာရွိပါက အဆင္ေျပေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘီဒုိထဲတြင္ အ၀တ္အထည္မ်ားကိုေခါက္၍ သိမ္းဆည္းတတ္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမွာမဟုတ္ဘဲ ဘီဒုိထဲတြင္ခ်ိတ္ျဖင့္ အ၀တ္အစားမ်ားကိုထားရွိတတ္ၾကသူမ်ားအတြက္သာ အဆင္ေျပေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ မီးပူတုိက္သည့္အခါတြင္လည္း သင္းပ်ံ႕ေသာေမႊးရနံ႔ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေမႊးခဲထည့္ႏုိင္ေသာအံ၀ွက္တစ္ခုပါရွိေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါေသးတယ္။ ေခတ္မီနည္းပညာမွန္သမွ်ဟာ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏုိင္မွသာ အဆင္ေျပေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု Effie မီးပူတုိက္စက္တြင္လည္း မိုဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ မီးပူတုိက္ရန္အတြက္ အိမ္အကူေခၚျခင္း၊ပင္မင္းဆုိင္အပ္ျခင္းမ်ားကုိ သက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ပုံရာပုံအ၀တ္အစားမ်ားကိုေခါက္ေပးမည့္ အ၀တ္ေခါက္စက္လည္းရွိပါတယ္။ FlodiMate လုိ႔အမည္ေပးထားေသာ အဆုိပါစက္႐ုပ္တြင္အ၀တ္မ်ားကို ခ်ိတ္ႏုိင္မည့္ခ်ိတ္တန္းမ်ားကို အေစာင္းပုံသဏၭာန္တန္းစီေပးထားပါတယ္။ မိတၱဴစက္ငယ္ပုံသဏၭာန္ရွိေသာ စက္႐ုပ္ဟာကုိယ္ထည္အျပင္ဘက္တြင္ ခ်ိတ္ထားေသာအ၀တ္အထည္မ်ားကို စက္အတြင္းသို႔ဆြဲယူကာ ကုိယ္ထည္ထဲရွိစက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိပုံစံတက်ေခါက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ အ၀တ္အထည္မ်ားကိုလည္း ေရေငြ႕မ်ား၊ အေမႊးရနံ႔မ်ားျဖင့္ပက္ဖ်န္းေပးဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါအ၀တ္ေခါက္စက္ကိုအရြယ္ေရာက္ကာစ လူငယ္မ်ားလည္းအသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

အိမ္တြင္ အိမ္မႈကိစၥကိုသာမကကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ပါ အလုပ္သမားေခၚယူရျခင္းမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။ ထုိသုိ႔အလုပ္သမားေခၚရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားကုိအသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ Andbot စက္႐ုပ္ဟာ Sensor စနစ္မ်ားႏွင့္အခ်က္ေပးသံမ်ားပါရွိေသာစက္႐ုပ္ျဖစ္ၿပီး၊စက္႐ုပ္၏ရင္ဘတ္တြင္ ေမာ္နီတာတစ္ခုပါရွိပါတယ္။ ဟင္းခ်က္ေနရင္း မီးဖုိမပိတ္မိဘဲမီးခုိးမ်ားထြက္လာပါက အိမ္ရွင္ကိုအသိေပးမွာျဖစ္ကာ ကေလးငယ္တံခါးဖြင့္၍ အျပင္သြားမည္ဆုိပါကလည္း အုပ္ထိန္းသူကုိအသိေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးမိဘမ်ားေရာဂါခံစားေနရလွ်င္ (သို႔) စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ပြားလွ်င္ ဆရာ၀န္ျပသရန္သားသမီးမ်ားကုိ အသိေပးေပးဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးမ်ားေဆးေသာက္ဖုိ႔ေမ့ေနပါကလည္း ေဆးေသာက္ရန္စက္႐ုပ္ကအသိေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ လိုအပ္ပါကထိန္းခ်ဳပ္ေပးသူ၏ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ေဆးနဲ႔ေရခြက္ကုိ ဗန္းျဖင့္ထည့္၍ေဆးေသာက္မည့္သူအနားကိုပုိ႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအိမ္တြင္ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနခုိက္ ေခ်ာ္လဲပါကအေ၀းတြင္ရွိေသာ သက္ဆုိင္ရာသားသမီးရဲ႕ဖုန္းထံသို႔ ခ်ိတ္ဆက္သတင္းေပးပုိ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နားသို႔သူခုိးကပ္ပါကလည္း စက္႐ုပ္ဟာသူခုိးကုိႏွင္ထုတ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ အသိေပးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ျပင္ထြက္တဲ့အခါထီးယူေဆာင္ဖုိ႔ေမ့ေနပါကလည္း ရာသီဥတုအေျခအေနကုိအသိေပးၿပီး ထီးကိုယူေဆာင္ေပးဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

စက္႐ုပ္မ်ားရဲ႕အေရးပါလာမႈဟာ စက္႐ုံႏွင့္အျခားေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုပါၿခိမ္းေျခာက္လာ႐ုံသာမကဘဲ သာမန္အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ အေျခခံ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စက္႐ုပ္မ်ားတြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။ စက္႐ုပ္မ်ားခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈျဖစ္ေနပါက သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ဟာ ပုိင္ရွင္ေပၚသို႔က်ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းတုိး

(Unicode Version)

အိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ဆောင်ပေးမည့် စက်ရုပ်များ

အနာဂတ်တွင်လူသားများအတွက် အသုံးဝင်စေသောအရာများထဲတွင် စက်ရုပ်များလည်းပါဝင်ပါတယ်။ စက်ရုပ်များဟာကောင်းကျိုးများစွာကိုပေးစွမ်းနိုင်ရုံသာမကဘဲ အရင်းအနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်လည်း ရပ်တည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတို့ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးထားသော စက်ရုပ်အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၊ စက်ရုပ်အများစုဟာ စက်ရုံလုပ်ငန်းခွင်များတွင် လူသားတို့ကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေကြပါတယ်။ အခြားသောလုပ်ငန်းခွင်များတွင်လည်း စက်ရုပ်များ၏အားကိုရယူလာမှုပိုမိုများပြားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လေဆိပ်များတွင် အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်သော စက်ရုပ်များဖြင့်ခရီးသည်များကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်များတွင်လည် းစက်ရုပ်များဖြင့်ဧည့်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်းများ၊ Service ပေးသောဝန်ထမ်းများနေရာတွင် စက်ရုပ်များနေရာယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်များတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် စက်ရုပ်များ၏ ကိုယ်ထည်အရွယ်အစားမှာလူတစ်ယောက်၏ ပုခုံးထိရှိသောအတိုင်းအတာဖြစ်ပြီး၊ စက်ရုပ်၏ကိုယ်ထည်ထဲတွင်အအေးဘူးများ၊ အစားအသောက်များကို ထည့်သွင်းယူဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်အနေဖြင့် မိမိ၏အခန်းသို့အစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးရန်မှာကြားပါက အဆိုပါစက်ရုပ်ငယ်မှအခန်းဝသို့ အစားအသောက်များယူဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ်များကို အစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမှာသာမက အခြားသောအိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများထဲတွင် အဝတ်ခေါက်ခြင်း၊ မီးပူတိုက်ခြင်းဟာလည်း အချိန်ဖဲ့ပေးရသောအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ရှင်မများအနေဖြင့် အဝတ်အစားများ၊ မီးပူတိုက်၍သိမ်းဆည်းရခြင်းကို အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ မိသားစုဝင်များပြားပါက မီးပူတိုက်ရခြင်းဟာ ပင်ပန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အသက်၂၇ နှစ်အရွယ် တီထွင်ရှင်နှစ်ဦးဟာ မီးပူတိုက်နိုင်သောစက်ရုပ်ကို ယခုလဆန်းပိုင်းကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ တီထွင်သူနှစ်ဦးကတော့ RohanKamdar နှင့် Trevor Kerth တို့ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ Effie ပါ။ အဆိုပါမီးပူတိုက်ပေးသော စက်ရုပ်ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ညွန့်နားလောက်ထိအမြင့်ရှိပြီး၊ ဘေးဘက်ကိုယ်ထည်အရွယ်အစားကတော့ တစ်ထွာတစ်မိုက်ကျော်ကျော်ရှိပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းဟာ နှစ်ပေခန့်နီးပါးရှိပြီး စက်ရုပ်ရဲ့ပုံစံကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် ဘီဒိုငယ်သဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုပ်ဟာ အဝတ်အထည်ကို ၃မိနစ်အတွင်း အဆင်သင့်ဝတ်ဆင်နိုင်အောင် မီးပူတိုက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Effie နဲ့ပတ်သက်သောဈေးကွက်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေလှမ်းများဟာ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နွေဦးရာသီမှသာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ “မီးပူတိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပင်ပန်းရခြင်းကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့သိရှိနားလည်တာကြောင့် အိမ်ထောင်ရှင်မများအတွက် အထောက်အပံ့ရစေရန် ယခုကဲ့သို့တီထွင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု Rohan ကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုပါတယ်။

“အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများ၊ အထူးသဖြင့်အမေများဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုမိုပင်ပန်းကြရပါတယ်။ ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အခါမှာ အမေဟာကျွန်တော့်အတွက်ကိစ္စအတော်များများကို ဘယ်လောက်တောင်လုပ်ပေးခဲ့ရလဲဆိုတာ ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ပိုင်မီးပူတိုက်စက်ကို တီထွင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ကူးအကြံဉာဏ်ဟာ ကျွန်တော့်မိန်းမ Payal အတွက် သက်ဆိုင်ချင်မှသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူမဟာဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်ကိစ္စအတွက် အချိန်အများစုဟာကုန်ဆုံးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု Rohan က MailOnline သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်။ Rohan ဟာ Cambridge တက္ကသိုလ်တွင် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့ပြီး၊ Trevor ကတော့ ပရိဘောဂဒီဇိုင်းနှင့်ဆေးပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ Effie ကို အစိတ်အပိုင်း ၁၄၁ ခု၊ 3D Printer များ၊ Acrylic Laser Cutting နှင့် Plastic Moulding machines တို့နှင့် ပုံဖော်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ “အဝတ်လျှော်စက်ကအဝတ်လျှော်တဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စများလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကမီးပူတိုက်ခြင်းတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဝတ်အစားပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ကုန်ပင်ပန်းရခြင်းကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်နေရသူများစိတ်ကျေနပ်စေမှာဖြစ်ပြီး၊ ဒီအချက်ကပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတီထွင်ရကျိုးနပ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်” Rohan က ပြောကြားပါသေးတယ်။

စက်ရုပ်ရဲ့ထိပ်ဘက်တွင်အင်္ကျီချိတ်များချိတ်နိုင်သော တန်းတစ်ခုပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါတန်းတွင်အင်္ကျီချိတ်ထားသောချိတ်ကိုချိတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ အင်္ကျီကိုကြယ်သီးတပ်ပေးထားရပါမယ်။ ထို့နောက်စက်ရဲ့ဘေးဘက်တွင်ရှိသော အဝိုင်းပုံစံခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါက မီးပူတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်စက်ရုပ်ရဲ့တံခါးပွင့်လာမှာဖြစ်ပြီး၊ အင်္ကျီချိတ်ကိုအထဲသို့ ဆွဲသွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ်ရဲ့ကိုယ်ထည်ထဲတွင်မီးပူတိုက်ပေးသောစက်ကိရိယာများဟာအင်္ကျီကိုချိတ်ထားသည့်ပုံစံအတိုင်းပြန့်ပြူးအောင် မီးပူတိုက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်မီးပူတိုက်ပြီးသွားသောအင်္ကျီကိုအနောက်တံခါးမှတစ်ဆင့် အနောက်ဘက်ချိတ်တန်းပေါ်တွင် ပြန်လည်ထားရှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ်ရဲ့တန်းပေါ်တွင်အင်္ကျီချိတ် ၁၂ခုကိုထားရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ကျီတစ်မျိုးတည်းသာမကဘဲအခြားသောအဝတ်အထည်များကိုလည်း မီးပူတိုက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါက်ထားသောပုံစံဖြင့် မီးပူတိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲ ချိတ်ထားသောပုံစံဖြင့်မီးပူတိုက်ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် အရေးတကြီးသွားလာစရာရှိပါက အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဒိုထဲတွင် အဝတ်အထည်များကိုခေါက်၍ သိမ်းဆည်းတတ်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမှာမဟုတ်ဘဲ ဘီဒိုထဲတွင်ချိတ်ဖြင့် အဝတ်အစားများကိုထားရှိတတ်ကြသူများအတွက်သာ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မီးပူတိုက်သည့်အခါတွင်လည်း သင်းပျံ့သောမွှေးရနံ့ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်နိုင်စေရန်အတွက် အမွှေးခဲထည့်နိုင်သောအံဝှက်တစ်ခုပါရှိအောင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးထားပါသေးတယ်။ ခေတ်မီနည်းပညာမှန်သမျှဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှသာ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Effie မီးပူတိုက်စက်တွင်လည်း မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ မီးပူတိုက်ရန်အတွက် အိမ်အကူခေါ်ခြင်း၊ပင်မင်းဆိုင်အပ်ခြင်းများကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။

တောင်ပုံရာပုံအဝတ်အစားများကိုခေါက်ပေးမည့် အဝတ်ခေါက်စက်လည်းရှိပါတယ်။ FlodiMate လို့အမည်ပေးထားသော အဆိုပါစက်ရုပ်တွင်အဝတ်များကို ချိတ်နိုင်မည့်ချိတ်တန်းများကို အစောင်းပုံသဏ္ဌာန်တန်းစီပေးထားပါတယ်။ မိတ္တူစက်ငယ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော စက်ရုပ်ဟာကိုယ်ထည်အပြင်ဘက်တွင် ချိတ်ထားသောအဝတ်အထည်များကို စက်အတွင်းသို့ဆွဲယူကာ ကိုယ်ထည်ထဲရှိစက်ပစ္စည်းများဖြင့် အဝတ်အထည်များကိုပုံစံတကျခေါက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ အဝတ်အထည်များကိုလည်း ရေငွေ့များ၊ အမွှေးရနံ့များဖြင့်ပက်ဖျန်းပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဝတ်ခေါက်စက်ကိုအရွယ်ရောက်ကာစ လူငယ်များလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

အိမ်တွင် အိမ်မှုကိစ္စကိုသာမကကလေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပါ အလုပ်သမားခေါ်ယူရခြင်းမျိုးလုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ ထိုသို့အလုပ်သမားခေါ်ရသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် စက်ရုပ်များကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ Andbot စက်ရုပ်ဟာ Sensor စနစ်များနှင့်အချက်ပေးသံများပါရှိသောစက်ရုပ်ဖြစ်ပြီး၊စက်ရုပ်၏ရင်ဘတ်တွင် မော်နီတာတစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ဟင်းချက်နေရင်း မီးဖိုမပိတ်မိဘဲမီးခိုးများထွက်လာပါက အိမ်ရှင်ကိုအသိပေးမှာဖြစ်ကာ ကလေးငယ်တံခါးဖွင့်၍ အပြင်သွားမည်ဆိုပါကလည်း အုပ်ထိန်းသူကိုအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမိဘများရောဂါခံစားနေရလျှင် (သို့) စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် ဆရာဝန်ပြသရန်သားသမီးများကို အသိပေးပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးများဆေးသောက်ဖို့မေ့နေပါကလည်း ဆေးသောက်ရန်စက်ရုပ်ကအသိပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ လိုအပ်ပါကထိန်းချုပ်ပေးသူ၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့်ဆေးနဲ့ရေခွက်ကို ဗန်းဖြင့်ထည့်၍ဆေးသောက်မည့်သူအနားကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်းရှိနေခိုက် ချော်လဲပါကအဝေးတွင်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာသားသမီးရဲ့ဖုန်းထံသို့ ချိတ်ဆက်သတင်းပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နားသို့သူခိုးကပ်ပါကလည်း စက်ရုပ်ဟာသူခိုးကိုနှင်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိအောင် အသိပေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ပြင်ထွက်တဲ့အခါထီးယူဆောင်ဖို့မေ့နေပါကလည်း ရာသီဥတုအခြေအနေကိုအသိပေးပြီး ထီးကိုယူဆောင်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။

စက်ရုပ်များရဲ့အရေးပါလာမှုဟာ စက်ရုံနှင့်အခြားသောလုပ်ငန်းခွင်များရှိ ဝန်ထမ်းများကိုပါခြိမ်းခြောက်လာရုံသာမကဘဲ သာမန်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နေရသော အခြေခံဝန်ထမ်းများအတွက်ပါ ခြိမ်းခြောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးသော စက်ရုပ်များတွင်လည်း အားနည်းချက်များရှိပါတယ်။ စက်ရုပ်များချို့ယွင်းပျက်စီးမှုဖြစ်နေပါက သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဟာ ပိုင်ရှင်ပေါ်သို့ကျရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

ငြိမ်းချမ်းတိုး