နည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကရာ၀ယ္…

0
231

Smart City ဆုိတဲ့စကားလုံးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကတည္းက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚထြက္လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ထုိေခါင္းစဥ္နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ႀကိဳးစားဖန္တီးၾကတဲ့အခါ၌ ေခတ္မီတုိးတက္တဲ့ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားဟာ  ႐ုပ္လုံးေပၚေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ေပမယ့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွာေတာ့ အကန္႔အသတ္မ်ားနဲ႔ရလဒ္ေကာင္း ေအာင္ ခက္ခဲေနၾကရပါတယ္။ Smart City ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ားဘက္က ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသလုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအေနနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ရာနည္းပညာစနစ္မ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔၊ အသုံးျပဳတတ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါေသးတယ္။ အခ်ဳိ႕ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္မီနည္းပညာစနစ္မ်ားဟာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားၾကားတြင္ ခဏတစ္ျဖဳတ္သာေရပန္းစားအသုံးျပဳၾကၿပီး ေရရွည္တြင္အသုံးျပဳသူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာကာ ေနာက္ပုိင္း၌ ေပ်ာက္ဆုံးတဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိသြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ လူေနမႈဘ၀ပုံစံမ်ား၌ ေခတ္ေဟာင္းနည္း မ်ားကသာ ေနရာယူေနၾကပါေသးတယ္။ ေန႔စဥ္တုိင္းမွာ အေရးပါတဲ့ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြစကၠဴထက္ကတ္စနစ္၊ ကုတ္စနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားေပမယ့္ ထုိစနစ္မ်ားဟာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား တြင္သာ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားေပးစြမ္းႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမွ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ေငြစကၠဴမ်ားကသာ ေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီနည္းပညာနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားဟာ လူငယ္ အမ်ားစုနဲ႔သာ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္မႈရွိၾကပါေသးတယ္။ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအေျခစုိက္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္အျပင္သုိ႔ သြားလာတဲ့အခါ၌ ဖုန္းတစ္လုံးကုိသာ မပါမျဖစ္ယူေဆာင္သြားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။

မိမိကုိင္ေဆာင္အသုံးျပဳတဲ့စမတ္ဖုန္းနဲ႔ပင္ လုိအပ္တဲ့အရာမ်ားစြာကုိ ၀ယ္ျခမ္းႏုိင္သလုိ သြားလာေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း စမတ္ဖုန္းကုိ အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ႏုိင္ပါမယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ Shenzhen ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ား ျပည္သူသြားလာေရးအဆင္ေျပေစဖုိ႔အတြက္ စက္ဘီးမ်ားကုိလူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိေပးထားပါတယ္။ အဆုိ ပါစက္ဘီးမ်ားကုိ အခ်ိန္ပုိင္းငွားရမ္းစီးနင္းႏုိင္ၿပီး မိမိသြားခ်င္တဲ့ေနရာေဒသကုိေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါတြင္ အနီးအနားရွိစက္ဘီး ထားရွိရာေနရာတြင္ စက္ဘီးကုိျပန္လည္ထားရွိႏုိင္ပါတယ္။ စက္ဘီးထားရွိရာေနရာတြင္ အေစာင့္မ်ားမရွိဘဲ စက္ဘီးမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဘီးတြင္ ေလာ့ပါရွိၿပီး အဆုိပါ ေလာ့မ်ားအဖြင့္အပိတ္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ႏွင့္ စက္ဘီးငွားရမ္းစီးနင္းဖုိ႔အတြက္ မိမိ ဖုန္းကုိအသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတြင္ပါရွိတဲ့ ကင္မရာမွန္ဘီလူးနဲ႔သက္ဆုိင္ရာကုတ္မ်ားကုိဖတ္႐ႈၿပီး လိုအပ္တဲ့သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ပါက စက္ဘီးေနာက္ဘီးတြင္ရွိတဲ့ေလာ့ဟာ ပြင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ သုံးစြဲသူအေနနဲ႔ စက္ဘီးကုိစတင္စီးနင္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နာရီအလုိက္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ငွားရမ္းသုံးစြဲခမ်ားရွိေပမယ့္ အရင္ဦးဆုံးစတင္အသုံးျပဳတဲ့ မိနစ္ပုိင္းအတြက္ကေတာ့ အခ ေၾကးေငြေကာက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စက္ဘီးမ်ားကုိ အလြယ္တကူနဲ႔ငွားရမ္းစီးနင္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသလုိ စက္ဘီး သြားလာရန္လြယ္ကူေစႏုိင္ဖို႔အတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ ျမစ္ကမ္းနံေဘးမ်ားတြင္ အပန္းေျဖစက္ဘီးစီးခ်င္သူမ်ားအတြက္ မိမိကုိယ္ပုိင္စက္ဘီးမ်ားကို တကူးတကယူေဆာင္လာစရာမလုိဘဲ အသင့္ထားရွိေပးထားတဲ့ စက္ဘီးမ်ားကုိေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးနင္းသူမ်ားဘက္က စည္းကမ္းရွိစြာအသုံးျပဳတတ္ဖုိ႔ဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

စမတ္ဖုန္းနဲ႔စက္ဘီးငွားစီးႏုိင္သလို ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်တဲ့အခါတြင္လည္း ဖုန္းနဲ႔ေငြေပးေခ်ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာဟာ စားသုံးသူအတြက္သာမက ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အဆင္ေျပေစ ပါတယ္။ ေငြေခ်တဲ့အဆင့္ကုိမေရာက္ခင္ အစားအစာမွာတဲ့အဆင့္မွာပင္ ကုတ္စနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါေသးတယ္။ စားပြဲ၀ုိင္းေပၚတြင္ အစားအစာမ်ားကုိေရြးခ်ယ္မွာယူႏုိင္တဲ့ မီႏူးမ်ားကို တင္ထားစရာကုတ္တစ္ခုကုိသာ တင္ထားပါက စားသုံးသူမ်ားအေနနဲ႔ ဖုန္းရဲ႕ ကင္မရာမွတစ္ဆင့္ ကုတ္ဖတ္ႏုိင္ၿပီး အစားအေသာက္စာရင္းကုိၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါတယ္။ စားေသာက္ ၿပီးသြားတဲ့အခါ ေငြရွင္းမယ္ဆုိပါက ဖုန္းထုတ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာအေကာင့္နဲ႔ ေငြရွင္းလုိက္႐ုံပါပဲ။ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ ဖုန္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစႏုိင္သလုိ၊ လူမ်ားတဲ့ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားတြင္လည္း ဖုန္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း သက္သာေစပါလိမ့္မယ္။ မိမိ၀ယ္ယူခ်င္တဲ့ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်း၀ယ္ျခင္းေတာင္းအတြင္းထည့္ၿပီး ေငြရွင္း ေကာင္တာသုိ႔သြား ေရာက္တဲ့အခါတြင္ လူတန္းရွည္ႀကီးကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနရတာဟာ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေစ႐ုံသာမက အခ်ိန္ကုိလည္းကုန္ေစပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုအခါ ေခတ္မီတဲ့ၿမိဳ႕မ်ားရဲ႕ အခ်ဳိ႕ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားတြင္ ေငြရွင္းေကာင္တာမ်ားကို ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးသုံးမ်ဳိးခန္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးထားၾကပါတယ္။ ေငြရွင္းေကာင္တာမွ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားရွိသလို Self Service စနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ မိမိရဲ႕ဖုန္းထုတ္ၿပီး မိမိ၀ယ္ယူလာတဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ ကုတ္မ်ားကုိဖတ္ကာ ဖုန္းအတြင္းမွအေကာင့္ နဲ႔ေငြေပး ေခ်ႏုိင္တဲ့ ေငြရွင္းေကာင္တာမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္စစ္ေဆးၿပီး ေငြရွင္းရမယ့္ေကာင္တာမ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္ အတည္ျပဳေပးမယ့္ ၀န္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ခန္႔ေလာက္သာရွိပါမယ္။

Amazon Go ေစ်း၀ယ္စင္တာမွာဆုိလွ်င္ ပုိၿပီး႐ုိးရွင္းလြယ္ကူစမတ္ က်တဲ့နည္းကုိသုံးစြဲထားတာေၾကာင့္ ေစ်း၀ယ္သူ အေနနဲ႔ မိမိလိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းကုိ စင္ေပၚမွယူၿပီး ဆုိင္ျပင္သုိ႔တုိက္႐ုိက္ထြက္သြား႐ုံပါပဲ။ ေငြေပးေခ်တဲ့စနစ္နဲ႔ ဘယ္ပစၥည္း ယူသြားတယ္ဆုိတာကုိ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဆုိင္ရွိအဆင့္ျမင့္ Sensor စနစ္မ်ားက တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုဖန္တီးတည္ေဆာက္တဲ့အခါတြင္  AI စနစ္၊ CCTV စနစ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္မ်ားဟာလည္း အဆင့္ ျမင့္မားေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ လမ္းမႏွင့္ လမ္းသြယ္မ်ားမွာရွိတဲ့ ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္စုိက္ထူထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးတုိင္မ်ားဟာ အခုအခါတြင္အလင္းေပးတဲ့က႑တစ္ခုတည္းကုိသာ လုပ္ေဆာင္ေပးလုိ႔မရေတာ့ပါဘူး။ ၿမိဳ႕တြင္း လုံၿခဳံေရးစနစ္ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုိမွီးႏုိင္ေစဖို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ေပးႏုိင္ေစဖုိ႔ စတဲ့က႑မ်ားကုိလည္း အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးတုိင္တစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလုံးတစ္ခုတည္းသာပါရွိရမွာ မဟုတ္ဘဲ အဆင့္ျမင့္စီစီတီဗီကင္မရာမ်ား၊ အင္တာနာတုိင္မ်ား၊ ဆုိလာျပားမ်ားလည္း တစုတေ၀းတည္း ပါရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲေတာ္အခ်ိန္မ်ား က်ေရာက္တဲ့အခါတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းမွာေနထုိင္တဲ့သူမ်ားလည္း လမ္းမထက္သုိ႔ ထြက္ေလ့ရွိတဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွဧည့္သည္မ်ားလည္း ပြဲေတာ္ကုိအတူတကြပါ၀င္ဆင္ႏႊဲတာေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့လူအုပ္ျဖစ္ေပၚၿပီး လူေပ်ာက္မႈမ်ား၊ ဒုစ႐ုိက္ မႈမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္တဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ လမ္းမထက္မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ ဆင္ဆာစနစ္ပါရွိတဲ့ စီစီတီဗီကင္မရာမ်ားကုိအသုံးျပဳၿပီး အမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပဲြေတာ္တစ္ခုတြင္ ၄ ႏွစ္သမီးငယ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့အခါ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ အခ်ိန္တုိအတြင္း ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္တာဟာ အဆင့္ျမင့္ဆင္ဆာစနစ္ပါရွိတဲ့ စီစီတီဗီကင္မရာမ်ားေၾကာင့္ပါဟု Huawei မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆုိပါတယ္။

စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးအပုိင္းတြင္ နည္းပညာစနစ္အသုံးျပဳမွသာ နည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစမယ့္ ပုံရိပ္ကုိပုိမုိေပၚလြင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားမ်ားအတြက္ နည္းပညာစနစ္မ်ားလုိအပ္သလို၊ တိရစၦာန္မ်ားေမြးျမဴတဲ့အခါတြင္လည္း နည္းပညာစနစ္ကုိ ထည့္သြင္းဖို႔အေရးႀကီးလာပါၿပီ။ ႏြားမ်ားေမြးျမဴတဲ့အခါတြင္ ႏြား၏နားရြက္တြင္ အမွတ္အသားပါတဲ့စာရြက္ မ်ားကုိ႐ုိက္ႏွိပ္တာဟာ အခုအခါတြင္ အနည္းငယ္ပုံစံေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ ကုတ္စနစ္ပါတဲ့ကတ္ျပား (သုိ႔) စာရြက္ငယ္ကုိ ႏြား၏နားရြက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထား႐ုံနဲ႔ ထုိကုတ္ကုိဖတ္ ၿပီး သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏြား၏လည္ပင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ဆင္ဆာစနစ္ပါရွိတဲ့ လည္ပတ္ကုိတပ္ဆင္ထား႐ုံနဲ႔ႏြားဟာ ဘယ္ကုိေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သိရွိႏုိင္သလုိ ထုိင္ေနသလား၊ လမ္းေလွ်ာက္ေနသလား၊ လွဲေနသလား၊ ေရေသာက္ေနသလား စတာေတြကုိပါ သိရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေခၚဆုိႏုိင္မယ့္နာမည္ကေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ “ဥာဏ္ရည္ျမင့္နည္းပညာပါ မွတ္စုစာအုပ္”ဆုိတဲ့နာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ AI နဲ႔ Sensor ေပါင္းစပ္ၿပီး ႏြားမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးတာဟာ ႏြားရဲ႕လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိသာမက က်န္းမာေရးအေျခအေနကုိလည္း အေထာက္အကူမ်ားစြာေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏြားရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္လြန္မွ ကုသတာထက္ရလဒ္ေကာင္းကုိ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တိရစၦာန္မ်ားကို တစ္ေကာင္ခ်င္းစီ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ဟာ ခက္ခဲပါတယ္။ အခ်ိန္လြန္မွ သိရွိရတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီနည္းပညာစနစ္ဟာ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အကူမ်ားစြာ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု Intelligent Diary စနစ္ကုိအသုံးျပဳေနတဲ့ အေမရိကန္ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ Richard Watson က ေျပာပါတယ္။ နည္းပညာၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးတြင္ ေခတ္မီနည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳသလုိ အျခားလုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း စက္႐ုပ္မ်ား၊ ီမသညန မ်ားကုိ သုံးစြဲလာၾကပါတယ္။ စမတ္အိမ္မ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္လည္း အိမ္တြင္းအသုံးျပဳႏုိင္မယ့္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးထားၾကပါတယ္။ စမတ္အိမ္၊ စမတ္ကားႏွင့္ စမတ္စီးတီးျဖစ္ေစမယ့္ နည္းပညာဆုိင္ရာေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားဟာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုိမုိ႐ုပ္လုံးေပၚလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း Huawei Enterprise Business Group မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာဆုိပါတယ္။

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖန္တီးတဲ့အခါ စည္းကမ္းရွိစြာ ေနထုိင္အသုံးျပဳတတ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္စြာဖန္တီးျပဳလုပ္ ထားတဲ့အရာမ်ားကုိ ပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ပါက တုိးတက္မယ့္အေျခအေနဟာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။  က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္လည္း နည္းပညာစနစ္ကုိမွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာမ်ား ေနာက္ကို အမွီလုိက္ဖုိ႔အတြက္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွလူႀကီးလူငယ္မ်ားရဲ႕အင္အားကုိ ေပါင္းစည္းအသုံးခ်ဖုိ႔မွာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းတုိး

(Unicode Version)

နည်းပညာမြို့တော်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးကြရာဝယ်…

Smart City ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ထိုခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ် သက်ပြီး ကြိုးစားဖန်တီးကြတဲ့အခါ၌ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံများဟာ  ရုပ်လုံးပေါ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာတော့ အကန့်အသတ်များနဲ့ရလဒ်ကောင်း အောင် ခက်ခဲနေကြရပါတယ်။ Smart City ဖြစ်စေဖို့အတွက် တီထွင်ဖန်တီးသူများဘက်က ထောက်ပံ့ကူညီပေးသလို သက်ဆိုင်ရာဌာနများကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မြို့သူမြို့သားများအနေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာစနစ်များနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့၊ အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ အချို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ခေတ်မီနည်းပညာစနစ်များဟာ မြို့သူမြို့သား များကြားတွင် ခဏတစ်ဖြုတ်သာရေပန်းစားအသုံးပြုကြပြီး ရေရှည်တွင်အသုံးပြုသူဦးရေ လျော့နည်းလာကာ နောက်ပိုင်း၌ ပျောက်ဆုံးတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချို့ဒေသများတွင် လူနေမှုဘဝပုံစံများ၌ ခေတ်ဟောင်းနည်း များကသာ နေရာယူနေကြပါသေးတယ်။ နေ့စဉ်တိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေစက္ကူထက်ကတ်စနစ်၊ ကုတ်စနစ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်များကို အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားပေမယ့် ထိုစနစ်များဟာ နိုင်ငံကြီးများ တွင်သာ အထောက်အပံ့ကောင်းများပေးစွမ်းနိုင်ကြပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှ နေရာအများစုတွင် ငွေစက္ကူများကသာ ငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးပါနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မီနည်းပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ငွေပေးချေမှုစနစ်များဟာ လူငယ် အများစုနဲ့သာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိကြပါသေးတယ်။ နည်းပညာကုမ္ပဏီများအခြေစိုက်ရာ နိုင်ငံများ၊ မြို့များတွင်အပြင်သို့ သွားလာတဲ့အခါ၌ ဖုန်းတစ်လုံးကိုသာ မပါမဖြစ်ယူဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

မိမိကိုင်ဆောင်အသုံးပြုတဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့ပင် လိုအပ်တဲ့အရာများစွာကို ဝယ်ခြမ်းနိုင်သလို သွားလာရေးကိစ္စများတွင်လည်း စမတ်ဖုန်းကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ပါမယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Shenzhen မြို့အပါအဝင် အချို့နိုင်ငံများရဲ့မြို့ကြီးများတွင် အများ ပြည်သူသွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် စက်ဘီးများကိုလူစည်ကားရာနေရာများတွင် ထားရှိပေးထားပါတယ်။ အဆို ပါစက်ဘီးများကို အချိန်ပိုင်းငှားရမ်းစီးနင်းနိုင်ပြီး မိမိသွားချင်တဲ့နေရာဒေသကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါတွင် အနီးအနားရှိစက်ဘီး ထားရှိရာနေရာတွင် စက်ဘီးကိုပြန်လည်ထားရှိနိုင်ပါတယ်။ စက်ဘီးထားရှိရာနေရာတွင် အစောင့်များမရှိဘဲ စက်ဘီးများရဲ့ နောက်ဘီးတွင် လော့ပါရှိပြီး အဆိုပါ လော့များအဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်ဖို့နှင့် စက်ဘီးငှားရမ်းစီးနင်းဖို့အတွက် မိမိ ဖုန်းကိုအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတွင်ပါရှိတဲ့ ကင်မရာမှန်ဘီလူးနဲ့သက် ဆိုင်ရာကုတ်များကိုဖတ်ရှုပြီး လိုအပ်တဲ့သဘောတူညီချက်များ ပြုလုပ်ပြီး ပါက စက်ဘီးနောက်ဘီးတွင်ရှိတဲ့လော့ဟာ ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ သုံးစွဲသူအနေနဲ့ စက်ဘီးကိုစတင်စီးနင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နာရီအလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငှားရမ်းသုံးစွဲခများရှိပေမယ့် အရင်ဦးဆုံးစတင်အသုံးပြုတဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွက်ကတော့ အခ ကြေးငွေကောက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စက်ဘီးများကို အလွယ်တကူနဲ့ငှားရမ်းစီးနင်းနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားသလို စက်ဘီး သွားလာရန်လွယ်ကူစေနိုင်ဖို့အတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းများတွင် လျှောက်လမ်းများကို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ မြစ်ကမ်းနံဘေးများတွင် အပန်းဖြေစက်ဘီးစီးချင်သူများအတွက် မိမိကိုယ်ပိုင်စက်ဘီးများကို တကူးတကယူဆောင်လာစရာမလိုဘဲ အသင့်ထားရှိပေးထားတဲ့ စက်ဘီးများကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးနင်းသူများဘက်က စည်းကမ်းရှိစွာအသုံးပြုတတ်ဖို့ဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။

စမတ်ဖုန်းနဲ့စက်ဘီးငှားစီးနိုင်သလို ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များတွင် ငွေပေးချေတဲ့အခါတွင်လည်း ဖုန်းနဲ့ငွေပေးချေနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားတာဟာ စားသုံးသူအတွက်သာမက ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေ ပါတယ်။ ငွေချေတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခင် အစားအစာမှာတဲ့အဆင့်မှာပင် ကုတ်စနစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ စားပွဲဝိုင်းပေါ်တွင် အစားအစာများကိုရွေးချယ်မှာယူနိုင်တဲ့ မီနူးများကို တင်ထားစရာကုတ်တစ်ခုကိုသာ တင်ထားပါက စားသုံးသူများအနေနဲ့ ဖုန်းရဲ့ ကင်မရာမှတစ်ဆင့် ကုတ်ဖတ်နိုင်ပြီး အစားအသောက်စာရင်းကိုကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ စားသောက် ပြီးသွားတဲ့အခါ ငွေရှင်းမယ်ဆိုပါက ဖုန်းထုတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအကောင့်နဲ့ ငွေရှင်းလိုက်ရုံပါပဲ။ စားသောက်ဆိုင်များတွင် ဖုန်းကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေနိုင်သလို၊ လူများတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာများတွင်လည်း ဖုန်းကြောင့် အချိန်ကုန်လူပန်း သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။ မိမိဝယ်ယူချင်တဲ့ပစ္စည်းများကို ဈေးဝယ်ခြင်းတောင်းအတွင်းထည့်ပြီး ငွေရှင်း ကောင်တာသို့သွား ရောက်တဲ့အခါတွင် လူတန်းရှည်ကြီးကို စောင့်ဆိုင်းနေရတာဟာ စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေရုံသာမက အချိန်ကိုလည်းကုန်စေပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အခုအခါ ခေတ်မီတဲ့မြို့များရဲ့ အချို့ဈေးဝယ်စင်တာများတွင် ငွေရှင်းကောင်တာများကို ပုံစံနှစ်မျိုးသုံးမျိုးခန့် လုပ်ဆောင်ပေးထားကြပါတယ်။ ငွေရှင်းကောင်တာမှ ဝန်ထမ်းနှင့် ငွေပေးချေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများရှိသလို Self Service စနစ်ကဲ့သို့ပင် မိမိရဲ့ဖုန်းထုတ်ပြီး မိမိဝယ်ယူလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ ကုတ်များကိုဖတ်ကာ ဖုန်းအတွင်းမှအကောင့် နဲ့ငွေပေး ချေနိုင်တဲ့ ငွေရှင်းကောင်တာများလည်း ရှိပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပြီး ငွေရှင်းရမယ့်ကောင်တာများတွင် ကြီးကြပ် အတည်ပြုပေးမယ့် ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ခန့်လောက်သာရှိပါမယ်။

Amazon Go ဈေးဝယ်စင်တာမှာဆိုလျှင် ပိုပြီးရိုးရှင်းလွယ်ကူစမတ် ကျတဲ့နည်းကိုသုံးစွဲထားတာကြောင့် ဈေးဝယ်သူ အနေနဲ့ မိမိလိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို စင်ပေါ်မှယူပြီး ဆိုင်ပြင်သို့တိုက်ရိုက်ထွက်သွားရုံပါပဲ။ ငွေပေးချေတဲ့စနစ်နဲ့ ဘယ်ပစ္စည်း ယူသွားတယ်ဆိုတာကို မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် ဆိုင်ရှိအဆင့်မြင့် Sensor စနစ်များက တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာမြို့တော်တစ်ခုဖန်တီးတည်ဆောက်တဲ့အခါတွင်  AI စနစ်၊ CCTV စနစ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်များဟာလည်း အဆင့် မြင့်မားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လမ်းမနှင့် လမ်းသွယ်များမှာရှိတဲ့ ပလက်ဖောင်းများတွင်စိုက်ထူထားတဲ့ လျှပ်စစ်မီးတိုင်များဟာ အခုအခါတွင်အလင်းပေးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ပေးလို့မရတော့ပါဘူး။ မြို့တွင်း လုံခြုံရေးစနစ်ကောင်းမွန်စေဖို့၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသိုမှီးနိုင်စေဖို့၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဖြန့်ကြက်ပေးနိုင်စေဖို့ စတဲ့ကဏ္ဍများကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ နောင်အနာဂတ်တွင် လျှပ်စစ်မီးတိုင်တစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်မီးလုံးတစ်ခုတည်းသာပါရှိရမှာ မဟုတ်ဘဲ အဆင့်မြင့်စီစီတီဗီကင်မရာများ၊ အင်တာနာတိုင်များ၊ ဆိုလာပြားများလည်း တစုတဝေးတည်း ပါရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတော်အချိန်များ ကျရောက်တဲ့အခါတွင် မြို့တွင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူများလည်း လမ်းမထက်သို့ ထွက်လေ့ရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားမှဧည့်သည်များလည်း ပွဲတော်ကိုအတူတကွပါဝင်ဆင်နွှဲတာကြောင့် ကြီးမားတဲ့လူအုပ်ဖြစ်ပေါ်ပြီး လူပျောက်မှုများ၊ ဒုစရိုက် မှုများလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရေးစင်တာရှိ ဝန်ထမ်းများဟာ လမ်းမထက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့် ဆင်ဆာစနစ်ပါရှိတဲ့ စီစီတီဗီကင်မရာများကိုအသုံးပြုပြီး အမှုများကို ဖြေရှင်း နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတော်တစ်ခုတွင် ၄ နှစ်သမီးငယ် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ရဲဝန်ထမ်းများဟာ အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာဟာ အဆင့်မြင့်ဆင်ဆာစနစ်ပါရှိတဲ့ စီစီတီဗီကင်မရာများကြောင့်ပါဟု Huawei မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောဆိုပါတယ်။

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအပိုင်းတွင် နည်းပညာစနစ်အသုံးပြုမှသာ နည်းပညာမြို့တော်ဖြစ်စေမယ့် ပုံရိပ်ကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားများအတွက် နည်းပညာစနစ်များလိုအပ်သလို၊ တိရစ္ဆာန်များမွေးမြူတဲ့အခါတွင်လည်း နည်းပညာစနစ်ကို ထည့်သွင်းဖို့အရေးကြီးလာပါပြီ။ နွားများမွေးမြူတဲ့အခါတွင် နွား၏နားရွက်တွင် အမှတ်အသားပါတဲ့စာရွက် များကိုရိုက်နှိပ်တာဟာ အခုအခါတွင် အနည်းငယ်ပုံစံပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ကုတ်စနစ်ပါတဲ့ကတ်ပြား (သို့) စာရွက်ငယ်ကို နွား၏နားရွက်တွင် ချိတ်ဆွဲ ထားရုံနဲ့ ထိုကုတ်ကိုဖတ် ပြီး သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နွား၏လည်ပင်းတွင် အဆင့်မြင့်ဆင်ဆာစနစ်ပါရှိတဲ့ လည်ပတ်ကိုတပ်ဆင်ထားရုံနဲ့နွားဟာ ဘယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်သလို ထိုင်နေသလား၊ လမ်းလျှောက်နေသလား၊ လှဲနေသလား၊ ရေသောက်နေသလား စတာတွေကိုပါ သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အဆင့်မြင့်တဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါ်ဆိုနိုင်မယ့်နာမည်ကတော့ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် အထောက်အကူပြုမယ့် “ဉာဏ်ရည်မြင့်နည်းပညာပါ မှတ်စုစာအုပ်”ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ AI နဲ့ Sensor ပေါင်းစပ်ပြီး နွားများကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးတာဟာ နွားရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုသာမက ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလည်း အထောက်အကူများစွာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နွားရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီး တောင်သူလယ်သမားများအနေနဲ့ ကြိုတင်သိရှိနိုင်တာဖြစ်တာကြောင့် အချိန်လွန်မှ ကုသတာထက်ရလဒ်ကောင်းကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။

“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တိရစ္ဆာန်များကို တစ်ကောင်ချင်းစီ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဟာ ခက်ခဲပါတယ်။ အချိန်လွန်မှ သိရှိရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ဒီနည်းပညာစနစ်ဟာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထောက်အကူများစွာ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု Intelligent Diary စနစ်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ အမေရိကန်တောင်သူလယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ Richard Watson က ပြောပါတယ်။ နည်းပညာမြို့တော်များဖြစ်စေဖို့အတွက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွင် ခေတ်မီနည်းများကိုအသုံးပြုသလို အခြားလုပ်ငန်းခွင်များဖြစ်တဲ့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်း စက်ရုပ်များ၊ ီမသညန များကို သုံးစွဲလာကြပါတယ်။ စမတ်အိမ်များဖြစ်စေဖို့အတွက်လည်း အိမ်တွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းပညာပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးထားကြပါတယ်။ စမတ်အိမ်၊ စမတ်ကားနှင့် စမတ်စီးတီးဖြစ်စေမယ့် နည်းပညာဆိုင်ရာမျှော်မှန်း ချက်များဟာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ပိုမိုရုပ်လုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ကြောင်း Huawei Enterprise Business Group မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောဆိုပါတယ်။

စမတ်မြို့တော်ဖန်တီးတဲ့အခါ စည်းကမ်းရှိစွာ နေထိုင်အသုံးပြုတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာဖန်တီးပြုလုပ် ထားတဲ့အရာများကို ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ပါက တိုးတက်မယ့်အခြေအနေဟာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။  ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍများတွင်လည်း နည်းပညာစနစ်ကိုမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများ နောက်ကို အမှီလိုက်ဖို့အတွက် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှလူကြီးလူငယ်များရဲ့အင်အားကို ပေါင်းစည်းအသုံးချဖို့မှာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။

ငြိမ်းချမ်းတိုး